Hotărârile autorității deliberative

HCL nr. 258 pentru modificarea HCL nr. 2292023 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren aparţinând domeniului public al oraşului Tăşnad, situat în intravilanul oraşului Tăşnad, în suprafaţă de 245 mp, identificat prin număr cadastral 112098

HCL nr. 256 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 592022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad și al serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Tășnad, cu modificarile si completarile ulterioare

Ultima actualizare: 15:16 | 4.12.2023

Sari la conținut