Documente

HCL nr. 238 privind însuşirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului situat în intravilanul orașului Tășnad, identificat în C.F. nr. 111896 Tășnad, în suprafață de 3000 mp, în domeniul privat al Orașului Tășnad

HCL nr. 234 privind însușirea documentației cadastrale, aprobarea primei înscrieri și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Orașului Tășnad asupra imobilului identificat în Orașul Tășnad având nr. parcelă 984/1, în suprafață de 46100 mp. categorie de folosință pășune

HCL nr. 233 privind aprobarea Convenției de stabilire a modului, limitelor de exercitare și rentei aferente dreptului servitute legală de trecere subterană pentru instalare rețele, conducte sau alte echipamente necesare alimentării cu apă geotermală a modului termic amplasta pe terenul înscris în cartea funciară nr. 111895

HCL nr. 232 privind înființarea serviciului de iluminat public al orașului Tașnad, jud. Satu Mare și aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public

Ultima actualizare: 15:16 | 4.12.2023

Sari la conținut