ORAȘUL TĂȘNAD anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înființare și amenajare grădină urbană Tășnad”

ORAȘUL TĂȘNAD titular al proiectului: „Înființare și amenajare grădină urbană Tășnad” amplasamentul situate în orașul Tășnad, nr. Cad.101921, nr. Cad. 101922 și Extras CF nr. 101921 – Tășnad, CF nr. 101922 – Tășnad, jud. Satu Mare”, TITULARUL ORAȘULUI TĂȘNAD, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteză pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:00, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Ultima actualizare: 14:23 | 7.06.2024

Sari la conținut