Comunicat de presă: ,,Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare”

Proiectul ,, Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” în valoare de 4.511.822,62, dedicat unui număr de 1300 de beneficiari romi din tot județul Satu Mare, se află în a 17 lună de implementare. Până în prezent sunt finalizate un număr de 4 activități, iar  restul de 24 se află în derulare, conform graficului de implementare al proiectului.

Printre activitățile finalizate se numără două cursuri de calificare autorizate și o campanie de conștientizare a populației de etnie romă asupra egalității de șanse pe piața muncii.

Cursul de mediator sanitar a urmărit să sprijine profesioniștii din administrația publică în lucrul cu romii, prin formarea a 15 de mediatori sanitar, inclusiv din rândul comunității rome.

Cursul de facilitator comunitar, în contextul apărării drepturilor omului, s-a adresat liderilor romi, voluntarilor, experților din primării, care au potențialul de a susține și a motiva comunitățile de romi. Facilitatorii vor susține membrii unei comunități să devină conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor, să capete încredere în ei, să lucreze împreună și să rezolve nevoi comune; îi susține să se mobilizeze, să vadă problemele, să le prioritizeze și să înțeleagă că este alături de ei fără să se implice în deciziile și acțiunile lor. Facilitatorii comunitari ajută oamenii să așeze încrederea la baza relațiilor dintre ei, să se organizeze și să lucreze voluntar împreună pentru satisfacerea unei nevoi comune.

Astfel în urma celor două cursuri de calificare, 30 de persoane au dobândit abilitare pentru sprijinirea pe termen lung a incluziunii romilor din 10 localități, din județul Satu Mare (Tășnad, Ardud, Andrid, Santău, Păulești, Turulung, Socond, Lazuri, Porumbești, Dolrolț).

Printre activitățile aflate în curs de derulare, sau chiar în faza de finalizare, se numără activitățile de facilitare a menținerii grupului țintă în proiect, activități educaționale pentru persoanele de etnie romă aflate în situații de vulnerabilitate (adulți și minori) , facilitarea accesului pentru ocupare, servicii pentru sănătate, achiziționare și acordare de stimulente pentru beneficiari, achiziție de băi comunale tip container.

După achiziționarea celor 10 băi comunale tip container, dotate cu dușuri, mașini de spălat haine, mașini de uscat haine, se vor derula activități de promovare și facilitare a respectării regulilor elementare de igienă. Beneficiarii vor primi pachete cu materiale de igienă personală, sanitară, de curățenie, pe care le vor putea folosi inclusiv la băile comunale pentru igiena corporală și a rufelor.

Proiectul și-a propus dotarea fiecărei comunităţi cu echipament de prim ajutor conform regulamentului de Cruce Roșie (rucsac, trusă prim ajutor, targă, mănuşi, tifon, tensiometru, glucometru etc.), ceea ce va permite utilizarea în practică a abilităţilor dobândite la cursurile de prim ajutor, în cazuri de urgenţă. Până în prezent s-au înființat mai multe puncte de prim ajutor de bază, asigurat de persoane pregatite din rândul membrilor comunității, într-un număr de 150 tineri și adulți între 18 și 40 de ani.

Pe parcursul lunilor iunie-august, al acestui an, se vor relua, într-un cadru excepțional, la Complexul Turistic Lacul lui Pintea, sesiunile taberei abilităților pentru o viață sănătoasă, dedicată copiilor cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani.

Beneficiarii sunt consultați pe tot parcursul implementării proiectului colectându-se feedbackul acestora cu privire la gradul de cunoaștere a ofertei proiectului, nivelul de implicare în activitățile proiectului, adaptarea mijloacelor folosite la nivelul de înțelegere și de interes ale beneficiarilor, adecvarea conținutului activităților la nevoile beneficiarilor, sugestii de îmbunătățire sau remedierea unor disfuncționalități identificate.

Indicatorii care vizează impactul proiectului asupra beneficiarilor au următoarele valori: numărul de romi care au beneficiat de măsuri de imputernicire (empowerment) este de 399, din valoarea țintă de 730, numărul de romi care au beneficiat de servicii integrate este de 487 din valoarea țintă de 1250, iar numărul de profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă este 15 din valoarea țintă de 15, tot așa numărul de experti și lideri romi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor este 15, din valoarea țintă de 15.

 

Ultima actualizare: 14:27 | 19.07.2024

Sari la conținut