Chestionar privind percepția cetățenilor din județul Satu Mare privind aspecte legate de corupție

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare” cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935, finanțat din Fondul Social European (FSE) , prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, a creșterii transparenței în procesului decizional, precum și îmbunatățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Completarea chestionarului se va face accesând link-ul următor: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SM_cet2

Termen de competare al chestionarului:  până la data de 31 august 2022!!!

Ultima actualizare: 12:46 | 27.05.2024

Sari la conținut