Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest anunță demararea proiectului “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) şi orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest anunță demararea proiectului intitulat “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) şi orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)” cu finanţare prin POAT 2014-2020.

 • Obiectivul general al proiectului este pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest.
 • Obiectivul specifical proiectului este asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:
 • – mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe,
 • – regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe
 • – centre de agrement/baze turistice (tabere şscolare)
 • – infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic
 • Rezultate aşteptate: 62 documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniile:
 • – mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe,
 • – regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe
 • – centre de agrement/baze turistice (tabere şscolare)
 • – infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic
 • Beneficiar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
 • și dată contract de finanțare: 1.1.149/01.11.2021 + Act adițional nr. 2/16.08.2023
 • Valoarea totală a proiectului: 21.624.669,54 lei
 • Asistenţă financiară nerambursabilă: 21.218.805,24 lei din care 18.380.969,11 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 3.243.700,43lei din bugetul naţional.
 • Durata proiectului: 42 luni, respectiv de la 01.08.2020 până la 15.12.2023.
 • Prin sprijinul acordat ADR Nord-Vest proiectul contribuie la atingerea obiectivul specific al Axei Prioritare 1: S. 1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature.
 • Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

U.A.T. Orașul Tășnad a obținut asistența financiară nerambursabilă pentru proiectele:

 • Proiectul ”Lucrări de construire piață agroalimentară, amenajări exterioare, împrejmuire, amplasare unități de vânzare exterioare, realizare accese auto și pietonale, realizare racorduri și branșamente” în valoare de 183.000 lei, echivalentul a 36.872,86 euro, cofinanțare în valoare de 3.660 lei, echivalentul a 319,5 euro.

Mai multe detalii:

LANSARE PROIECT „SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD – VEST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021- 2027 PE DOMENIILE MOBILITATE URBANĂ, REGENERARE URBANĂ PENTRU MUNICIPII (ALTELE DECÂT REȘEDINȚE DE JUDEȚ) ŞI ORAȘE, CENTRE DE AGREMENT/BAZE TURISTICE (TABERE ȘCOLARE) ȘI INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE DE TURISM, INCLUSIV OBIECTIVELE DE PATRIMONIU CU POTENȚIAL TURISTIC (2D)”, COD SMIS 143479 | ADR Nord-Vest

Ultima actualizare: 18:25 | 22.05.2024

Sari la conținut