COMUNICAT DE PRESĂ: STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI ABILITAREA ROMILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE”

COMUNICAT DE PRESĂ

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI ABILITAREA ROMILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE”

Unitatea Administrativ Teritorială Tășnad, în calitate de promotor de proiect, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare și Crucea Roșie Satu Mare, în calitate de parteneri, implementează în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 proiectul „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare” prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și incluziunea romilor”, finanțat din fonduri provenite din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020 și Guvernul României.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.414.864,62 Lei, din care 3.752.634,93 Lei reprezintă Granturi SEE și 662.229,69 Lei reprezintă cofinanțare publică.

Proiectul își propune creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare, prin furnizarea de servicii integrate pentru 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie romă) și prin creșterea capacității autorităților publice locale din 10 comunități sătmărene de a acționa eficient pentru incluziunea socială a acestora.
În urma selecției grupului țintă al proiectului, au fost demarate o serie de activități ale proiectului, dintre care amintim:

  • cursuri de dansuri tradiționale specifice culturii rome. Cursurile au început în luna martie și se adresează copiilor și tinerilor romi din Tășnad și Sărăuad;
  • activități de educație remedială pentru copiii romi din localitatea Hrip, comuna Păulești. Activitățile de educație remedială vizează un număr de 80 de copii de etnie romă și se află în desfășurare începând cu luna mai;
  • campania de conștientizare a populației de etnie roma asupra egalității de șanse pe piața muncii vizează un număr de 500 de persoane de etnie romă din cele 10 localități implicate în proiect. Campania s-a desfășurat în 7 localități, urmând ca până la finalul lunii iunie campania să ajungă și în celelalte 3 localități implicate în proiect;
  • curs de mediator sanitar pentru specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă. Cursul a început în luna mai și are o durată de 720 de ore, din care, 240 ore teorie și 480 ore practică.

Pentru relații suplimentare, persoană de contact: Șipoș Zsófia – Coordonator de proiect, telefon: 0748228545, e-mail: office@primariatasnad.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a FRDS și a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2020. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor.

Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și incluziunea romilor” finanțat prin Granturile SEE 2014-2020.

Ultima actualizare: 14:23 | 7.06.2024

Sari la conținut