Comunicat de presă: Conferință finală a proiectului ,,Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare”

CONFERINȚĂ FINALĂ A PROIECTULUI „INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI ABILITAREA ROMILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE”

Vineri, 15 decembrie 2023, a avut loc la Tășnad conferința finală a proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. Cu ocazia conferinței finale au fost organizate și un eveniment intercultural și o masa rotundă cu experții implicați, experți romi, lideri formali și informali, pentru discutarea lecțiilor învățate, a măsurilor de sustenabilitate și a posibilităților de multiplicare a rezultatelor proiectului. La eveniment au participat reprezentanți ai partenerilor, beneficiari ai proiectului, experți implicați în implementarea proiectului dar și lideri ai comunităților de romi.

Proiectul „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare” a fost implementat de către: Unitatea Administrativ Teritorială Tășnad, în calitate de promotor de proiect, și următorii parteneri: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, Crucea Roșie – Filiala Satu Mare, Orașul Ardud, Comuna Andrid, Comuna Dorolț, Comuna Lazuri, Comuna Păulești, Comuna Porumbești, Comuna Santău, Comuna Socond, Comuna Turulung. Proiectul este finanțat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și incluziunea romilor” din fonduri provenind din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020 și Guvernul României. Proiectul a fost implementat în perioada ianuarie 2022-decembrie 2023, iar valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 4.414.864,62 Lei, din care 3.752.634,93 Lei reprezintă Granturi SEE, iar 662.229,69 Lei reprezintă cofinanțare publică.

Proiectul a avut ca obiectiv principal creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare, prin furnizarea de servicii integrate pentru 1300 persoane (680 copii și 620 adulți) provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie romă) și creșterea capacității autorităților publice locale din 10 comunități sătmărene de a acționa eficient pentru incluziunea socială a acestora.

Beneficiarii proiectului sunt:

  • 1300 persoane (680 copii și 620 adulți) provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie romă) din orașul Tășnad (Cartierele Sărăuad și Cervechi), orașul Ardud, precum și din 8 sate din județul Satu Mare: Stîna (comuna Socond), Pelișor (comuna Lazuri), Hrip (comuna Păulești), Irina (comuna Andrid), Cidreag (comuna Porumbești), Atea (comuna Dorolț), Santău (comuna Santău), Turulung (comuna Turulung) care au beneficiat de servicii integrate;
  • 15 mediatori sanitari și 15 facilitatori de dezvoltare comunitară din cele 11 comunități țintă.

Activitățile principale ale proiectului au constat în:

  • Activități de facilitare: selecția și menținerea grupului țintă în activități, campanie de conștientizare a populației de etnie roma asupra egalității de șanse pe piața muncii, consultarea beneficiarilor romi pe parcursul implementării proiectului, acțiuni de conștientizare a grupului țintă cu privire la beneficiile utilizării containerelor pentru igiena personală;
  • Activități educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații de vulnerabilitate: tabăra abilităților pentru o viață sănătoasă, activități de educație non-formală pentru copii, activități de abilitare pentru tinerele mame de etnie romă;
  • Educație remedială: 80 de copii de la Școala Gimnazială „Anton Pann” din Hrip participă la activități de educație remedială la materiile de bază;
  • Facilitarea accesului la ocupare: informare și consiliere în vederea ocupării unui loc de muncă; medierea muncii;
  • Servicii pentru sănătate: crearea unui serviciu de prim ajutor la nivelul comunităţilor, activități de promovare și facilitare a respectării regulilor elementare de igienă, acordarea de stimulente pentru creșterea motivării și mobilizarea persoanelor de a participa la activitățile proiectului;
  • Investiții pentru sănătate: achiziționarea și punerea în funcțiune a 10 băi comunale în localitățile: Orașul Tășnad (cartierele Sărăuad și Cervechi), orașul Ardud, Stîna (comuna Socond), Pelișor (comuna Lazuri), Irina (comuna Andrid), Cidreag (comuna Porumbești), Atea (comuna Dorolț), Santău (comuna Santău), Turulung (comuna Turulung) dotate cu panouri fotovoltaice;
  • Activități de formare a personalului și a voluntarilor: formarea profesională a 15 mediatori sanitari și 15 facilitatori de dezvoltare comunitară din comunitățile țintă.
  • Activități de informare, comunicare și managementul proiectului.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a FRDS și a Granturilor SEE 2014-2020. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor.

Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și incluziunea romilor” finanțat prin Granturile SEE 2014-2020.

Ultima actualizare: 14:23 | 7.06.2024

Sari la conținut